Búzavirág Néptánc Együttes

Szöveges szakmai beszámoló CSSP-E-NEPTANC-HT-2019-0033 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Csoóri Sándor Alap


SZÖVEGES SZAKMAI BESZÁMOLÓ

CSSP-E-NEPTANC-HT-2019-0033

A sikeres pályázat eredményeképpen megitélt 1.500.000 HUF összeget az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019. december 31.-én utalta a brassói Reiff István-Búzavirág Alapítvány számlája kalotaszegi népviseletek beszerzésének valamint a kalotaszegi táncrend oktatásának támogatására. Az összeg teljes átváltása román lejbe 2020.02.13.-án történt.

Az alapítvány vezetősége, Reiff Zsuzsa elnököt bízta meg a pályázat lebonyolításával: népviseletek beszerzésével, oktatók szerződtetésével valamint a táncrend oktatásának felügyeletével.

Népviseletek beszerzésére több erdélyi és magyarországi vállalkozót kerestünk meg (személyesen és internetten) megvizsgálva a minőség és ár viszonyát. A döntésünket a helyi vállalkozók támogatása is befolyásolta. A piackutatás eredményeképpen, a számunkra legmegfelelőbb árat és minőséget figyelembe véve, Teleki Aranka kézdivásárhelyi vállalkozót kerestük meg felkérésünkkel: 5 darab női kalotaszegi viselet és 2 darab férfi mellény elkészítésére.

Teleki Aranka népviseletkészítő, elismert művész, több országos és határon túli elismerésben részesült, kiállításokat rendez valamit néptánccsoportoknak készít népviseleteket, megőrizve a népviselet hagyományos vonásait. Több rendben készített népviseletet tánccsoportunknak, amelyek nemcsak szépnek hanem tartósnak is bizonyultak.

2020 február 6.-án kötött 28/2020,02.06 adásvételi szerződés értelmében a szerződő felek megegyeztek hogy az eladó, Teleki Aranka, elkészíti és eladja az 5 női teljes kalotaszegi viseletet és 2 férfi mellényt, 180 naptári napra, a kifizetéstől számítva.

 Mivel a tánccsoport érdeke is úgy követelte, hogy a népviseletek minél hamarább elkészüljenek, ezért, a szerződésben megegyezett 17.000 lej összeget, 2020 február 13.-án banki átutalással kifizette. A kifizetés a számlaösszesítő 2. sorszámának megfelelő költségvetési sora, amelyben megjelöltük a 17.000 lejnek megfelelő bruttó összeget: 1.208.530 Ft-t, amelyből a támogatás terhére elszámoltunk 1.200.000 Ft-ot.

A kalotaszegi táncrend oktatására Kocsis Hunor- Tibort és feleségét, Lillát kértük fel. Mindketten több mint 10 évig, a Sepsiszentgyörgy-i Háromszék néptáncegyüttes profi táncosai voltak, azóta pedig néptánccsoportot vezetnek és táncrendeket oktatnak. A tánccsoport egykori táncosai már vettek részt Kocsis Hunor és Lilla vezette képzéseken, szakmai tudásuk és pedagógiai érzékük nagyon eredményesnek bizonyult. Mindezt tapasztalva, 2020 február 10.-én megkötöttünk a sepsiszentgyörgyi Pörgő-Forgó S.R.L képviselőjével, Kocsis Hunor Tiborral a 14/10.02.2020 számú művészeti szolgáltatási szerződést amelynek értelmében  a szolgáltató kötelezi magát, hogy kalotaszegi néptáncot és népzenét oktat a brassói Búzavirág néptáncegyüttes tagjainak a 2020.02.17- 2020.07.24 időszakban, célul tűzve ki, hogy az őszi sokadalmakon, fesztiválokon a tánccsoport kalotaszegi táncrendet mutasson be, az új népviseletekben.

A szerződésben megegyezett 4.100 lejt kifizetése banki átutalással történt 2020.06.26.-án.

A kifizetés a számla összesítő 1 sorszámának A1 költségvetési sorában van feltüntetve, a 4.100 lej, amely 300653 Ft.-nak felel meg, a pályázat terhére ebből 300.000 Ft-ot számolt el az alapítvány.

Izgalommal várták a tánccsoport tagjai az első táncpróbát, amelyet február 21.-re, péntekre tűztünk ki, az oktatókkal közösen. A próbák pénteki rendszerességgel zajlottak, ismerkedve a kalotaszegi hagyományokkal, zenével és tánclépésekkel. Közben országszerte, így Brassóban is, nagyon terjedt a koronavirus és ennek eredménye képpen, törvényrendeleti harátozattal rendkivüli állapot lépett érvénybe Románia területén március 16.-tól, felfüggesztve minden iskolai és iskolán kívüli tevékenységet. Teljes kijárási tilalmat bocsájtottak ki 30 napra, amely meghosszabításra került egésszen május15.-ig. A táncpróbák is szüneteltek, de a tánccsoport facebook csoportjában tovább zajlott az ismerkedés Kalotaszeg színes világával:

A rendkivüli állapotot kis enyhülés követte Romániában, a riasztási állapot megengedte, hogy kis létszámban, betartva a járványügyi óvintézkedéseket, csoportokban újra kezdődhessenek a próbák. Igy augusztus közepén, újra kezdte a tánccsoport a tevékenységét, hetente több alkalommal találkoztunk a táncosokkal és az oktatókkal. Az online tanult figurákat újra tanultuk, gyakoroltuk és új figurákkal gyarapítottuk a tánccrendet. A Brassói Magyar Napokra nem készült el teljesen a táncrend, ezért a tánccsoport úgy döntött, hogy egy más alkalomra halasztja a kalotaszegi táncrend  bemutatását.

            A próbák tovább folytak, heti rendszereséggel egésszen november 5.ig, amit megint teljes lezárás követett Romániában. A tánccsoport, más lehetősége nem lévén, hisz minden rendezvényt felfüggesztettek, az iskola vezetőségének és pár szülőnek mutatatta be az elkészült népviseleteket és a tanult koreográfia részeit. A színpompás ruhák, csodálatos figurák elkápráztatták a nézőket.

Amint a járványhelyzet engedi, a tánccsoport tovább bővíti koreográfiáját és bemutatja az első adandó alkalommal, először a brassói népes közönség számára.

A szakmai beszámolót összeállította,

Reiff Zsuzsa programfelelős

Dátum:

2020. november 7.